Current Members

VE4SN – Adam

VE4EA – Cary

VE4GV – Rob

VE4EAR (ve4vt) – Ed R.

VE4XT – Kelly

VE4DRK (ve4ev) – Dan

VE4DXR (ve4et) – Leor

VE4HAZ (va4hz) – Harm

VE4VJR – John

VE4JBB – Jessy

K0JB (VE4RUA) – Jack

Radiosport Manitoba wishes to acknowledge the passing of it’s founding treasurer, Ed Henderson VE4YU.  73.

Donation $$